SKLEJKI

Sklejki ogniotrwałe - niezapalne, niepalne i trudnopalne, nro

Sklejka brzozowa, wykonana na wytrzymanie wodoodpornej spoiny fenolowo-formaldehydowej. Jej wysoka gęstość opłaty ze sposobu  uniepalnienia . Każda warstwa sklejki zabezpieczona jest zanurzenie w  środku uniepalniającym  przed procesem. Dzięki temu możemy zapewnić, że nasza sklejka spełnia normy  13501-1 , w klasie:  ściennej C-s2 , d0, podłogowej B,fl1.

C – trudnopalna
s2 – średnia emisja dymu
d0 – podczas rozruchu nie powstają płonące krople

Miejsce zastosowania wszędzie tam, gdzie od materiałów budowlanych jest klasa na ogień  C-s2, d0 . Dotyczy to głownie wielopiętrowych budynków mieszkalnych, domów w zabudowie szeregowej oraz sprzedaży publicznej. 

Normy pasek bezpieczeństwa w łańcuchu narzędzi UE okres czasu na koniec czasu w ciągu znaków ewakuacyjnych i czasu zbiórek narzędzi o poprawie bezpieczeństwa na ogień co najmniej C-s2, d0 .